Pokyny pro autory

Rozsah odborných článků požadujeme max. 10 stran v programu Word, řádkování 1,5, velikost písma 12, typ písma Times New Roman.

Grafické předlohy zasílejte ve formátu pdf, jpg, tif, eps, 300–600 dpi bez komprese, používaný rastr 59–68 linek na cm2, tisk: ofset. Grafické předlohy nevčleňujte do textu. Příspěvky zasílejte e-mailem na adresu redakce@svazslevaren.cz.

Připojte použité literární prameny a stručné resumé v českém a anglickém jazyce. V rámci autorské korektury, kterou je třeba redakci vrátit obratem, se opravují především chyby a technické nedostatky sazby. Dodatečné delší úpravy v textu jsou přípustné jen ve výjimečných případech a bez záruky. Nevyžádané rukopisy nevracíme.

Uvádějte tyto údaje: jméno, příjmení, akademické tituly, adresu bydliště (kontaktní adresa), telefon, mobil, datum narození, adresu pracoviště, telefon, fax, e-mail. Nezapomeňte prosím přiložit svoji fotografii, pokud nebyla zaslána již dříve.

S účinností od 1. ledna 2008 byly z rozhodnutí vydavatele časopisu Slévárenství (Svaz sléváren ČR) zrušeny autorské honoráře.

Příplatek za barevné provedení článku: 1 tisková str. A4 = 5 000 Kč. Reklamní článek v max. rozsahu 3 str. v programu Word, řádkování 1,5, velikost písma 12, typ písma Times New Roman (= 1 tisková str. A4) uveřejníme zdarma, jestliže bude současně objednán celostránkový barevný inzerát. Za opakování inzerátu během jednoho kalendářního roku poskytujeme slevu 10 %; nevztahuje se na obálku časopisu.


cara

Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.011 sekund
Nepodařilo se připojit k MySQL.Počet přístupů:
Code © 2007, by CZNeo > czneo.name
Design © 2007, by Marek Kováč
XHTML1.1 valid | CSS valid (using IE hacks!)
Last revision: 25. 6. 2007