Základní informace

SLÉVÁRENSTVÍ (© ISSN 0037-6825, číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 4361) je odborný časopis pro českou a slovenskou slévárenskou veřejnost, spolupracovníky sléváren, dodavatelské a konstrukční firmy, obchodní organizace aj.

Zásluhou akademika Františka Píška bylo v dubnu 1953 vydáno první dvojčíslo a již od tohoto roku vychází Slévárenství jako recenzovaný časopis. Pod vlivem akademika Píška, ale také zásluhou dalších vedoucích redaktorů (prof. JUDr. V. Davida, DrSc., Ing. J. Drápely, CSc., Ing. O. Shromáždila, CSc., Mgr. F. Urbánka a Mgr. A. Svobodové) a ve spolupráci s předními slévárenskými odborníky byla udržována vysoká odborná úroveň publikovaných článků.

Odborné články jsou podrobeny recenznímu řízením. Recenzní posudek buď doporučí článek ke zveřejnění, doporučí článek ke zveřejnění po provedení požadovaných oprav, nebo článek ke zveřejnění nedoporučí. Od č. 5–6/2013 je každý článek posuzován dvěma recenzenty.

Za 60 let existence časopisu Slévárenství se na jeho profilu podílelo několik set autorů a na stránkách časopisu bylo publikováno přes 4 000 odborných článků. Časopis Slévárenství po celou dobu aktivně působil na výchovu několika generací odborníků.

V roce 1991 se stal novým vydavatelem časopisu Slévárenství Svaz sléváren České republiky (Technická 2, 616 00 Brno, IČ 44990863), který změnil hospodářské podmínky pro jeho vydávání. Zahraniční spolupráce byla rozšířena na více než 20 redakcí slévárenských časopisů.
Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky.

Od roku 2001 je časopis vydáván i v elektronické podobě na CD ROM (200 Kč + DPH + poštovné).
Od roku 2008 vychází časopis Slévárenství 6× za rok, každé číslo je dvojčíslo.


cara

Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.005 sekund
Nepodařilo se připojit k MySQL.Počet přístupů:
Code © 2007, by CZNeo > czneo.name
Design © 2007, by Marek Kováč
XHTML1.1 valid | CSS valid (using IE hacks!)
Last revision: 25. 6. 2007